mod_kepvalto
 
O firme Udalosti Info Kontakt

Filozofia


Vítame Vás vo svete Szintetika Kft.! Skoncipovaním  základných myšlienok sme Vám chceli predstaviť  našu firmu a súčasne spôsob zmýšľania našej firmy.

Našim cielom je spokojný zákazník 

Cielom každodennej práce nášho tímu je spokojnosť  zákazníkov.  Ako obchodníci najväčší dôraz kladieme na úroveň sortimentu výrobkov a s nimi spojené doplnkové služby.  Náš sortiment výrobkov je zostavený tak, aby pomer ceny a hodnoty bola čo najvyššia. Samozrejme veľký dôraz kladieme aj na kvalitu. Flexibilita, presnosť, spoľahlivosť, odbornosť, inovácia – rešpektovaním  týchto základných hodnôt sa snažíme udržať svoje výbornú pozíciu na trhu.  Vytvorením našich kolekcií by sme sa chceli čo najlepšie prispôsobiť  požiadavkám a možnostiam našich klientov. 

Szintetika - priateľské pracovné prostredie

Spokojný zamestnanec – spokojný zákazník. Veľmi dôležité je pre nás, aby sa naši kolegovia na pracovisku cítili ako doma a aby pracovali s radosťou.  Vytvorili sme motivujúce okruhy prác plných výziev a zároveň poskytujeme stabilné a bezpečné pozadie pre našich zamestnancov na vykonanie svojich pracovných povinností. Počas uplynulých rokov sa podarilo združiť tím spoľahlivých a dinamických ľudí, ktorí sa nezľaknú veľkej výzvy.

Vzájomná dôvera a úcta s dodávateľmi

Vybrali sme si dodávateľov, ktorí vo svetovom meradle patria medzi najlepších. Čestný prístup, korektné obchodné a často aj priateľské vzťahy s dodávateľmi nám zaručujú prvenstvo v regióne.

Zodpovedné a čestné obchodné správanie v každej situácii
 

Zodpovedná obchodná politika je v našej firme nadovšetko dôležitá. Našim cielom je, aby sme v očiach našich obchodných partnerov boli vždy korektným a spoľahlivým partnerom.