Szintetika

Záhybové riasiace pásky

Populárne riasenie, s viacerými možnosťami.  Páska usporiada záclonu  do 1,2,3 alebo 4 záhybov. Vo Viacerých pomeroch riasenie, v šírkach 25 a 50 mm, v bielom a v priesvitnom farbe.

všetky
1:2
1:1,5
1:2,5
1:3