LORENA 300 cm

100% PES

55 / 0 cm

300 cm Csikos_vetulek_elforgatva_is.png

80 g/m2

-0,5% / -0,5%


109 203 503 303 405
LORENA 44 acélszürke 300cm 44 acélszürke 300cm