mod_kepvalto
 
O firme Udalosti Info Kontakt

Záclony

Záclony

Naąe záclony síce prepúą»ajú svetlo, ale predsa obmedzujú vniknutie cudzieho pohµadu. Krásne a plastické vzory ponúkajú ten istý záľitok pre vnútorného, ako ja pre vonkająieho pozorovateµa. Pestros» a pruľnos» technológie výroby záclon má za následok obrovský výber záclon. V dneąnej dobe nie je nemysliteµné, ak by v jednom menąom mestečku kaľdá domáca pani chcela vymeni» svoje záclony, ak by kaľdá rodina mala iné vzorkované záclony.