mod_kepvalto
 
O firme Udalosti Info Kontakt

Záclony

Závesy, dekoračné závesy

Hlavnou funkciou závesov je zatemňovanie. Také očakávania spµňajú rôzne látky rôznej kvality na rôznych úrovniach. Meniace sa poľiadavky týkajúce sa prepúą»ania svetla ovplyvňovali a určili trendy týchto látok. Blízka minulos» a prítomnos» rôznorodým závesom, textiliam dali nové, spoločné meno: dekor. Keď sa chystáme na pouľitie dekorov, väčąinou myslíme na tieto kvalitné látky. Je to správne, pretoľe tieto látky sú garanciou krásny a veµkolepého záľitku.