mod_kepvalto
 
O firme Udalosti Info Kontakt

Obrusové látky

Tieto textílie sa dajú pouľi» na rôzne účely, ale ich najdôleľitejąia funkcia je spojená so stravovaním, t. j.  prestieraním stolov. Doma, v reątaurácii a v ďaląích inątitúciach okrem ochrany nábytku tieto obrusové látky z hµadiska estetiky slúľia ako dekorácia. Počas stravovania sa na obruse môľu objavova» nepríjemné fµaky od jedál alebo od červeného vína. Rýchle odstránenie takýchto ąkvŕn vo veµkej miere uµahčí ąpeciálna ochranná vrstva, s ktorou sú tieto látky oąetrené, pomocou servítky je ąkvrna odstrániteµná a náą obrus je znova čistý. Táto ochranná vrstva je „neviditeµná” a ani nemení ątruktúru látky. Niekedy je problém zohna» ten najlepąí obrus na náą stôl, ale roząírenie sortimentu obrusových látok s duplovanou ąírkou aj tento problém vyrieąi.