mod_kepvalto
 
O firme Udalosti Info Kontakt

Záclony

Sortiment výrobkov

Náą veµkoobchod s bytovým textilom deň čo deň pracuje na tom, aby sme Vám a Vaąim klientom zabezpečili výrobky na najvyąąej úrovni. Pri vytvorení okruhu naąej ponuky sme kládli veµký dôraz na pomer ceny a hodnoty vybraných záclon, derokačných závesov a iných produktov. Okrem rôznych druhov záclon si môľete vybra» z naąej ponuky aj kusový tovar: posteµnú bielizeň, prikrývky na posteµ, deky, obrusy. Tieto textílie majú veµkú rolu pri spríjemnení náąho domova, ďaląie bytové textílie spĺňajú iné, úľitkové ciele domácnosti, reątaurácií alebo  hotelov. Či ste majiteµom predajne s bytovým textilom, hotela, reątaurácie alebo inej firmy, náą usilovný tím neustále pracuje na tom, aby ste Vy i Vaąi klienti mali rados» z pouľívania naąich textílii. Na naąej webovej stránke môľete nájs» podrobné informácie o naąom sortimente výrobkov a nimi spojených doplnkových sluľbách, ako aj informácie o naąej firme a o najčerstvejąích udalostiach týkajúcich sa ľivota naąej firmy.